Vítame Vás na stránke autorov publikácie „Voda pre ozdravenie klímy – nová vodná paradigma“ a partnerov novej vodnej paradigmy. Prevádzka stránky je zabezpečovaná v partnerstve riešiteľov novej vodnej paradigmy a ich partnerov. Stránka prináša plný text publikácie „Voda pre ozdravenie klímy – nová vodná paradigma“, prináša aktuálne informácie o činnosti riešiteľského tímu a ich partnerov, výňatok najpodstatnejších poznatkov novej vodnej paradigmy, monitoring médií a názorov odbornej a laickej verejnosti vo vzťahu k novej vodnej paradigme.

 

 

 

 

Zámerom autorské tímu je poukázať:

 

*       na súvislosti zmien klímy a vody v prostredí

*       na možnosti ozdravenia klímy prostredníctvom obnovy hydrologického režimu krajiny

*       na možnosti a význam protipovodňovej prevencie a prevencie pred suchom

*       na potrebu integrovaného manažmentu vodných zdrojov v území

*       na  prepojenosť integrovaného manažmentu dažďových a povrchových vôd v prostredí každého jednotlivca s konceptom „Mysli globálne, konaj lokálne“